Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do służby Celno-Skarbowej

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają
i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Poszukujemy kandydatów do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej

Miejsce pełnienia służby:

Wrocław - 20  etatów,

Legnica - 8 etatów,

Wałbrzych - 15  etatów,

Jelenia Góra - 5  etatów,

Zgorzelec - 10  etatów,

Polkowice - 2 etaty.

 

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

Wymagania niezbędne:

wymagania dodatkowe:

Jak aplikować:

Przygotuj niezbędne dokumenty:

oraz dodatkowo:

Złóż dokumenty w formie papierowej (pocztą lub osobiście) na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 24,26

53-333 Wrocław

z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne do SCS nr 1/2022”

Termin składania dokumentów:   25.02.2022 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

Co oferujemy:

Ważne informacje:

Etapy postępowania:

Warunki pracy:

 

Pozostałe informacje:

podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943); w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z  2021 r. poz. 422, ze zm.)

Brak opisu obrazka

Wersja XML