Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utylizacja azbestu w Gminie Stronie Śląskie

W zawiązku z szybszym ogłoszeniem naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż wnioski na utylizację azbestu można składać do 08 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta w Stroniu Śl w pokoju nr 15.

Wniosek powinien zawierać dane właściciela nieruchomości, adres nieruchomości z jakiej ma być zdemontowany lub odebrany azbest oraz ilość podana w m².

Więcej informacji pod nr tel. 74 811 77 20.

Brak opisu obrazka

Wersja XML