Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dopłaty za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

PDFRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 28 października 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne...pdf (494,93KB)

 

Od 21 marca 2022 r. osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość dopłaty to 40 złotych dziennie za osobę.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny przyjmowania klientów:

Opłaty - brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 marca 2022 r.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 

Druki do pobrania:


Wersja XML