Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PGR Nadleśnictwo Lądek Zdrój - zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lądek Zdrój (gmina: Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Gmina Wiejska Kłodzko).

Nadleśnictwo Lądek Zdrój w szczególności jest zainteresowane zakupem gruntów, które zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów oznaczone są jako lasy (Ls) oraz gruntów nieleśnych, które zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub decyzjach o warunkach zabudowy) przeznaczone mogą być do zalesienia.

Osoby / podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Lądek Zdrój pod nr tel. +48 74 8141441 wew. *33, e-mail: .

Wersja XML