Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Milion złotych do podziału w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” 2022

Do 16 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022. Całkowity budżet programu wynosi 1 mln zł.

Możliwe do pozyskania dofinansowanie na pojedynczy projekt to od 5 tys. zł do 30 tys. zł bez wymogu zadeklarowania wkładu własnego.

Jak informuje biuro programu, celem strategicznym przedsięwzięcia jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

„Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka” – czytamy w komunikacie o ogłoszeniu naboru wniosków.

Do udziału w programie uprawnione są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne. Do kwalifikujących się zadań należą również lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne, wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne oraz rekonstrukcje wydarzeń historycznych. Z grantu sfinansować można również działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Dofinansowanie może wynosić do 100 proc. budżetu zadania, wnioskodawca nie jest zobowiązany do zadeklarowania wkładu własnego. Projekty powinny zostać zrealizowane od 1 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do  przedstawienia porozumienia partnerstwa w realizacji projektu z co najmniej dwoma podmiotami. Mogą nimi być: jednostki samorządu terytorialnego; państwowe i samorządowe instytucje kultury; archiwa państwowe; kościoły i związki wyznaniowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne); uczelnie publiczne lub niepubliczne; państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą; organizacje pozarządowe; spółdzielnie mieszkaniowe; spółdzielnie socjalne.

Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59. Zgłoszeń można dokonywać przez system Witkac.

więcej szczegółów: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/milion-zlotych-do-podzialu-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej

źródło: samorzad.pap.pl

Wersja XML