Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANKIETA w celu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033 - formularz dostępny do 30.06.2022 roku.

Szanowni Państwo

Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2033.

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ: https://www.survio.com/survey/d/U9V2H8Y0K2W2L9E6R

Formularz będzie dostępny do 30.06.2022 roku.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2033 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Stronie Śląskie na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.

Wersja XML