Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Stronie Śląskie otrzymała 9 702 000,00 zł dofinansowania na realizację projektu: Rewitalizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym etap II

Dziś, tj. 30 maja br. ogłoszono wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Do samorządów subregionu wałbrzyskiego trafi ponad pół miliarda złotych na nowe inwestycje.

Gmina Stronie Śląskie: otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 702 000,00 zł  na realizację projektu:  Rewitalizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym etap II.

30 mld zł rozdysponowano pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, której wyniki ogłosił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół tysiąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego wyniki ogłoszono w poniedziałek.

więcej informacji znajdziecie tutaj: http://24klodzko.pl/ogloszono-wyniki-programu-inwestycji-strategicznych-polski-lad-lista-inwestycji-z-rzadowym-dofinansowaniem-w-powiecie-klodzkim/

Brak opisu obrazka

Wersja XML