Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji CEEB - termin upływa z dniem 30 czerwca!

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy o  zbliżającym się terminie 30 czerwca 2022r. do którego należy złożyć deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Właściciele nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych posiadających źródła ciepła są zobowiązani do złożenia deklaracji .

Osoby posiadające profil zaufany bez wychodzenia z domu mogą wypełnić ten obowiązek wchodząc na  (https://ceeb.gov.pl) i logując się profilem zaufanym. Dodatkowo pod tym adresem (https://www.youtube.com/watch?v=uSjgl75ysGw&t=0s) znajduje się filmik instruktażowy.  

Deklaracje muszą być podpisane przez właściciela / współwłaściciela bądź zarządcę nieruchomości, a dodatkowo deklaracje w wersji papierowej należy składać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Pod adresem (https://ceeb.gov.pl/) można również sprawdzić czy dana deklaracja została wprowadzona do systemu CEEB.

Brak opisu obrazka

Wersja XML