Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Relacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 27 maja 2015 - gminne obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

W dniu 27 maja 2015 r. w godz. 16.00 -19.00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, miały miejsce gminne obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Uroczystość otwarła prezentacja filmu nagranego przez speleologów - odkrywców nowych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (więcej o odkryciach na: http://www.stronie.pl/357/137/jaskinia-niedzwiedzia-fascynujace-odkrycia-2012-r.html) oraz wręczenie odkrywcom dyplomów i nagród z podziękowaniami. Pan Szymon Kostka - jeden z odkrywców, przedstawił koncepcję udostępnienia nowych partii jaskini dla ruchu turystycznego. Obecna była także Pani Halina Liberacka - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Jak na każdej sesji, wstep był otwarty dla wszystkich mieszkańców. Na uroczystość zaproszeni zostali liczni goście - osoby związane z samorządem Gminy Stronie Śląskie od 1990 roku. Podczas uroczystości z przemówieniami wystąpili: Pani Renata Nowak - Prezes Zarządu SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o., Pan Zbigniew Łopusiewicz - Burmistrz Stronia Śląskiego, reprezentantci speleologów-odkrywców Pan Dariusz Data i Pan Marek Markowski, Pan Janusz Lignarski - Burmistrz Stronia Śląskiego I kadencji, Honorowi Obywatele Gminy Stronie Śląskie Pan Henryk Gołębiewski i  Pan Jerzy Ignaszak, Senator Pan Kazimierz Drożdż oraz asystent Posła na Sejm RP Pani Haliny Szymiec – Raczyńskiej – Pan Łukasz Zalewski. W trakcie przemówienia Burmistrza Stronia Śląskiego, minutą ciszy uczczono zmarłych Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz Honorowych Obywateli Gminy Stronie Śląskie.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale, a na zakończenie przedstawiona została prezentacja dotycząca rozwoju Gminy Stronie Śląskie w latach 1990-2015.

Spotkanie przebiegło w miłej, a nawet wzruszającej atmosferze. Przywołane zostały wspomnienia o dobrych i trudnych chwilach i o ludziach, którzy już odeszli. Padły słowa zachęty do dalszego wspólnego działania na rzecz naszej "małej ojczyzny".

Przerwy w uroczystości umilił poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Na zakończenie wzniesiono symboliczną lampkę szampana.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystości i pomogły w jej przygotowaniu.

 

Prezentacja dotycząca rozwoju Gminy Stronie Śląskie w l. 1990 - 2015 (pdf, 22 MB): PDF25 lat samorządności.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML