Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lidia Geringer de Oedenberg

Brak opisu obrazka

Pianistka, malarka, ekonomistka, dziennikarka, matematyk, manager. Wykształcenie muzyczne uzyskała kończąc klasę fortepianu Liceum Muzycznego we Wrocławiu (1977). Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i Informatyki -kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Statystyka, specjalność Ekonometria i Statystyka -uzyskując dyplom z wyróżnieniem (1981).

Dodatkowe wykształcenie zdobywała na:

 • Podyplomowych Studiach Marketingu w Kulturze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie-SGH (1997),
 • Universidad Internacional Menendez Pelayo w Santander (Hiszpania) - dyplom z zakresu "Los festivales de Musica y su influjo social" (1998),
 • The Amsterdam Maastricht University (Holandia) - dyplom "Sponsorship for the Arts" w 1998 oraz w 2000 dyplom "Arts Management, People Management" (2000),
 • Francuskim Instytucie Zarządzania.

Pracowała jako artysta-ptastyk, prezentując swoje prace na ponad 20 indywidualnych wystawach głównie za granicą (1981-1989).

Pracując w redakcji publicystyki kulturalnej w TVP SA we Wrocławiu (1990-1997) oraz współpracując z TVP Polonia w Warszawie (w latach 1994-2000), przygotowała kilkadziesiąt programów oraz cykli poświeconych najwybitniejszym polskim twórcom i imprezom kulturalnym. Była stałym współpracownikiem tygodnika "Wiadomości Kulturalne" (1995-1997).

W 1996 roku została pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego do utworzenia pierwszej w Polsce nowatorskiej "instytucji kultury - festiwalu" pod nazwą Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans", gdzie przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora generalnego (1996-2005). Stojąc na czele festiwalu "Wratislavia Cantans" w 1997 roku została wybrana do Zarządu European Festivals Association (EFA) w Genewie, a następnie pełniła funkcję Prezydenta Komisji Marketingu w EFA.

Aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach i programach kulturalnych jako prelegent. Prezentowała nowoczesny marketing w kulturze na Konferencji International Society for the Performing Arts (ISPA) w Nowym Jorku (1998) oraz w ramach Training Program - New marketing in Culture organizowanego przez EFA w Genewie (1999), Lizbonie (2000) oraz w Warnie (2001).

W uznaniu jej kompetencji oraz zasług na polu organizacji prestiżowych imprez muzycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Spraw Zagranicznych powierzyli jej stanowisko Komisarza ds. muzyki festiwalu "Europalia - Polska 2001" organizowanym w krajach Benelux i we Francji (2000-2002).

W 2001 roku byłą Dyrektorem Programowym Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, a od maja 2004 do 2006 roku Wiceprzewodniczącą Rady Programowej TVP S.A. Oddział we Wrocławiu.

Kierowała jako Dyrektor Generalny Filharmonią Wrocławską (2001-2005). Członek Rady Programowej     Fundacji     instytut     Spraw     Publicznych     na     kadencję     2010-2013.

13 czerwca 2004 r. uzyskała mandat w eurowyborach oraz prawo do reprezentowania naszego kraju w Parlamencie Europejskim. W pierwszej swojej kadencji eurodeputowanego pracowała w:

 • Komisji Prawnej będąc jej Wiceprzewodniczącą (2007-2009),
 • Komisji Rozwoju Regionalnego,
 • Komisji Petycji,
 • Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,
 • Komisji Kultury w Zgromadzeniu Parlamentarnym EUROMED,
 • Komisji Budżetowej (2004-2006),
 • Tymczasowej Komisji ds. Wyzwań Politycznych i Środków Budżetowych w Rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2004-2005),
  oraz
 • Delegacji ds. Stosunków z Państwami Azji Południowej,
 • Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE - Chorwacja,
 • Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Szczególną troską otacza środowiska osób defaworyzowanych: osoby starsze, niepełnosprawnych, rencistów. Z jej inicjatywy Parlament Europejski przyjął oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia napisów do wszystkich programów telewizji publicznych w UE, wzywając Komisję Europejską do dalszych działań na rzecz niesłyszących i niedosłyszących obywateli Unii Europejskiej. Działania te zostały docenione przez "The Parliament Magazine", który nominował Lidię Geringer de Oedenberg do tytułu "Europarlamentarzysty Roku" w kategorii "Campaigner of the Lear 2008".

Ponownie uzyskała mandat do europarlamentu w wyborach roku 2009. Podczas pierwszej sesji plenarnej nowowybrany Parlament Europejski wybrał Lidię Geringer de Oedenberg do Prezydium na stanowisko Kwestora - w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów spośród wszystkich członków Kolegium Kwestorów oraz drugi wynik (po Jerzym Buzku) ze wszystkich 25 kandydatów do Prezydium Parlamentu. W II kadencji pełni funkcje:

Kwestora:
- Tymczasowa grupa ds. oceny wdrożenia statutu posła i statutu asystenta,
- Grupa ds. Informacji i Polityki Komunikacji,
- Grupa Wysokiego Szczebla ds. Równouprawnienia Płci,
Członka:
- Komisji Prawnej - Grupa Robocza ds. Praw Autorskich, Grupa ds. Własności Intelektualnej,
- Komisji Petycji, Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowej,
- Intergrupa    PE    ds.    Gór,    Wysp    i    Rzadko    Zaludnionych    Regionów (wiceprzewodnicząca),
- Intergrupa PE ds. Tybetu (wiceprzewodnicząca),
- Rady Zarządzającej Forum Lizbońskiego.
Zastępcy Członka:
- Komisji Budżetowej,
- Delegacji do wspótnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja,
- Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE,
- Delegacji do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg jest także członkiem Intergrupy w Parlamencie Europejskim, która ma za zadanie promować równość kobiet i mężczyzn w dostępie do sprawowania funkcji społecznych, kierowniczych i nie tylko.

Pani Poseł Lidia Goeringer de Oedenberg od niedawna jest związana z Gminą Stronie Śląskie w sposób szczególny - stała się mieszkańcem naszej małej ojczyzny, odrestaurowując przedwojenną posesję położoną we wsi Stary Gierałtów. Aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców Gminy Stronie Śląskie poprzez udział w wielu przedsięwzięciach, takich jak:

26 lipca 2011 - Stary Gierałtów - spotkanie zorganizowane w Świetlicy "Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie (gmina Stronie Śląskie). Tematem dyskusji, było objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz kwestia kryzysu greckiego. Po zakończonej debacie Pani Poseł złożyła na ręce Sołtysa wsi Pana Krzysztofa Sobonia trzy zaproszenia na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;

26 marca 2011 - Stronie Śląskie - otwarcie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury;

30 kwietnia 2012 - Stronie Śląskie - Lidia Geringer de Oedenberg została laureatką przyznawanej przez Radę Miejską w Strontu Śląskim nagrody za „osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie". Podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nagrodę wręczyli: Ryszard Suliński (Przewodniczący Rady Miejskiej) i Zbigniew Łopusiewicz (Burmistrz Stronią Śląskiego) w obecności Starosty Powiatu Kłodzkiego - Macieja Awiżenia. W swoim wystąpieniu Lidia Geringer de Oedenberg odnosząc się do pracy w Parlamencie Europejskim zaznaczyła: Cieszę się, że docenili Państwo pieczołowitą pracę miejscowych rzemieślników i przedsiębiorców budowlanych, zatrudnionych przy odbudowie domu, którzy zgodnie z założeniem architektonicznym odtworzyli 'sudeckie siedlisko'." Nagrodę pieniężną poseł postanowiła przekazać na cele służące mieszkańcom gminy Stronie Śląskie, tak aby to oni stali się ostatecznymi beneficjentami konkursu: Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego Gierałtowa;

16 marca 2013 r. - Stronie Śląskie - XVI Spotkania Tradycji Wielkanocnych, ufundowane zostały nagrody w konkursach na najładniejszą pisankę i koszyk wiklinowy;

1 czerwca 2013 r. - Stronie Śląskie - Lidia Geringer de Oedenberg została zaproszona do jury Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego „Smaczne Grillowanie" odbywającego się w ramach imprezy Czerwcowy Plac Zabaw.

Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie byli wielokrotnie nagradzani przez Panią Lidię Geringer de Oedenberg, poprzez ufundowanie wycieczek do Parlamentu Europejskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA:

 • Medal Ministra Kultury i Sztuki "Gloria Artis" (2005);
 • Odznaczenie Ministra Kultury "Zasłużony dla Kultury" (2004);
 • Dolnośląski Brylant Roku (2002);
 • Wrocławska Nagroda Muzycznej (2000/2001, 2002/2003);
 • nagrody Wojewody Wrocławskiego (Wrocław 1996, 1997);
 • Specjalna  Nagroda Sekretarza  Naukowego  Polskiej  Akademii  Nauk w dziedzinieekonomii (Warszawa 1980);
 • Primus Inter Pares (Warszawa 1977);
 • Srebrna   Odznaka   "Za   Zasługi   dla  Związku   Weteranów   i   Rezerwistów  WojskaPolskiego" (2013);
 • Medal z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 przyznany przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego (2012);
 • Honorowy Senator Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu (2011);
 • Odznaka Pamiątkowa Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945 - przyznana przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Zgorzelcu (2011);
 • Wyróżnienie jubileuszowe Szafirowej Róży za pasionaria polskiej transformacji w kategorii  działalność polityczna - nagroda  przyznana  przez Demokratyczną  UnięKobiet (2011);
 • Człowiek Dekady na Dolnym Śląsku - tytuł przyznany przez czytelników "Polska The Times Gazety Wrocławskiej" w plebiscycie Hit Dekady 2001-2010 (2011);
 • Odznaczenie   "Za   zasługi   dla   Związku   Kombatantów   RP   i   Byłych   Więźniów Politycznych" przyznane przez Prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP (27 października 2010);

W związku z powyższym Rada Miejska przyznała Pani Lidii Geringer de Oedenberg tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie za działania w zakresie upowszechniania usług medycznych wśród mieszkańców Naszej Gminy.

PDFUchwala Nr XXXIII-265-2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 20.07.2013 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie.pdf

 

Wersja XML