Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Ustronie - Stronie" - list intencyjny o współpracy partnerskiej gmin

Dziś, w sali narad urzędu gminy Ustronie Morskie, wójt Jerzy Kołakowski oraz burmistrz Stronia Ślaskiego – Zbigniew Łopusiewicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy. Jak czytamy w liście: „Ustronie Morskie i Stronie Śląskie deklarują wolę podjęcia działań na płaszczyźnie wzajemnej promocji, oraz w dziedzinie kultury, sportu i turystyki. Zakres współpracy będzie obejmował m.in.:

- promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną,
- organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego,
- wymianę doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi,
- współpracę z instytucjami kultury, artystami oraz jednostakimi oświatowymi,
- tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie Śląskie wspólnych projektów artystycznych i sportowych.

Ustronie Morskie i Stronie Śląskie podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom". Szczegóły partnerstwa omówione zostaną podczas rewizyty w Stroniu Śląskim w dniach 15 – 18 września br.

Źródło: www.ustronie-morskie.pl

Zobacz fotorelację na stronie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim: kliknij tutaj  

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML