Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś.

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu ułatwienie dostępu do obiektów usług,  zlokalizowanych we wsi Stronie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś. Przebudowa drogi o dł. 247 m. Zmiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego.

 

Gmina Stronie Śląskie prowadzi przebudowę drogi we wsi Sienna. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogmost Kłodzko. Całkowita wartość projektu wynosi 464 657,67 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 316 829 zł. Zakończenie robót przewiduje się do 30.06.2017 r.

Wersja XML