Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Centrum Psychiatrii Długoterminowej

Zakończono pierwszy etap modernizacji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. 11 października br. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

Modernizacja szpitala w Stroniu Śląskim to element realizacji programu modernizacji stacjonarnej opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku, który zakłada zapewnienie poprawy zarówno w zakresie dostępności do świadczeń, jak i warunków ich udzielania. 26 maja 2010 Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję nie tylko o przekształceniu szpitala w Dolnośląskie Centrum Opieki Długoterminowej, ale również o gruntownej modernizacji infrastruktury szpitala.

W ramach pierwszego etapu prac wyremontowano budynek, w którym przeprowadzane były warsztaty terapii zajęciowej. Po przeprowadzonych pracach w budynku znalazło się ponad 100 łóżek dla pacjentów, a także profesjonalne zaplecze w postaci kuchni, kotłowni i nowych pomieszczeń administracyjnych. Obecnie trwają prace nad kolejnym etapem modernizacji Centrum polegającym na dobudowaniu skrzydła budynku, co pozwoliłoby na zwiększenie ilości łóżek do ponad 300. Finansowanie projektu budowlanego II etapu modernizacji zostało już zagwarantowane w budżecie województwa. Pierwszy etap modernizacji kosztował 13 mln zł.

Źródło: dkl.doba.pl

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Budynek przy ulicy Zielonej 5.
 

Wersja XML