Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak świadomie, bezbłędnie i godnie prezentować flagę?

   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji upowszechnia publikację pt. „Biało-czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe – wydanie rozszerzone, które zawiera zbiór wskazówek jak eksponować barwy narodowe, polską flagę, a także banery w przestrzeni publicznej. Dodatkowo opracowanie to w zrozumiały sposób objaśnia szereg terminów  stosowanych w pismach urzędowych i opracowaniach weksylologicznych, czyli zajmujących się tematem chorągwi jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji i grup społecznych czy wyznaniowych. Publikacja MSWiA zawiera również sugestie w jaki sposób należy czcić barwy narodowe w konkretnych okolicznościach, takich jak w czasie żałoby, marszów, czy powitania zagranicznych gości.

Kwestia godnej i właściwej prezentacji do tej pory nie została jeszcze uregulowana ustawowo i niestety w wielu Jednostkach Samorządu Terytorialnego i instytucjach państwowych zdarzają się pomyłki i pojawiają się dylematy dotyczące właściwej  kolejności umieszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej polskiej wobec flag innych państw i jednostek samorządu terytorialnego na masztach, czy w pomieszczeniach.

Opracowanie MSWiA kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, nie ogranicza się jedynie do samorządowców. Również kibice sportowi oraz każdy, kto szanuje nasze barwy narodowe uzyska z treści „Biało-czerwonej” przydatne podpowiedzi, które pozwolą uniknąć błędów niekurtuazyjnej prezentacji flagi.

Pełna wersja wydania "Biało-czerwona" jest dostępne pod poniższym linkiem:

PDFPublikacja MSWiA Biało Czerwona. Wydanie drugie rozszerzone.pdf

 

Wersja XML