Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista organizacji pozarządowych

 
Zgłoś organizację pozarządową do bazy danych organizacji pozarządowych działających w Gminie Stronie Śląskie 
DOCFormularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej GMINA STRONIE ŚLĄSKIE_2021.doc (202,50KB) 
 

KONTAKT: 

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, pok. 14, pon - pt 7.30-15.30, tel. 74 811 77 22, e-mail:

 

 

Wersja XML